Welke vijverstofzuiger past bij mijn zwemvijver?

Wel, wij weten uit ervaring dat niet alle vijverstofzuigers geschikt zijn voor elk type van waterpartij of zwembad. Sommige zijn ook ronduit ongeschikt (!). Het hangt er ook van af wat voor werkcomfort en prestatievermogen je verwacht bij het schoonmaken van de bodem. Wij geven hieronder de vijf belangrijkste keuze criteria mee om vlot de beste vijverstofzuiger te kiezen.

De vijf criteria!!!

 

1

Werkduur en gebruiksfrequentie

2

Volcontinue afvoer of gesloten kamer

3

Volume, capaciteit en pompdebieten

4

Hergebruik van water

5

Veelzijdigheid van het toestel en bijhorende opties en accessoires

Waarom dit artikel?

Zoals met alles deze dagen, vliegen de vijvertoestellen ons om de oren. Waar er vroeger twee, hooguit drie, apparaten op de markt waren, hebben we nu een tiental merken met elkeen hun uitgebreid gamma. Daar komen dan nog de mega-discounter webshops hun schepje bovenop doen met een legioen ongekende import toestellen. Het budget loopt vandaag van 50 € tot 5.000 € en meer.

Maar hoe kun je nu het slimst je geld investeren EN toch de vijver efficiënt schoonhouden?

Wij staan zelf al + 25 jaar in het water!

Op basis van onze eigen ervaring hebben wij geleerd deze vijf criteria te beantwoorden om het juiste toestel te identificeren voor elke waterpartij. Door antwoord te geven op de onderstaande vragen kun je dit nu zelf doen.

Daaruit volgt automatisch het soort toestel dat je nodig hebt. Vaak ook nog eens het type en model, hoewel daar altijd ruimte tot keuze overblijft.

Merk op: wij bieden in onze webshop verschillende toestellen aan, dat betekent echter niet dat er geen andere goede toestellen bestaan. We weten echter wel met zekerheid dat wat wij nu aanbieden degelijk en betrouwbaar is aangezien we er zelf mee werken.

1             Werkduur en frequentie van gebruik

Hier beslis je eigenlijk als je een professioneel toestel dan wel een particulier toestel moet aanschaffen.

Een ‘Professioneel toestel’ betekent meer dan de loze marketingkreet ‘PROFESSIONEEL!!!’

Een professioneel toestel is van de basis af opgebouwd met de bedoeling langere tijd, frequent en zwaar gebruikt te worden. De onderdelen zijn steviger, ze bestaan vaak uit sterkere materialen en de motoren/pompen zijn gemaakt om probleemloos met de warmteopbouw bij lang gebruik om te gaan.

Anders gezegd, een professioneel toestel zal de geest niet geven na 4 uur gebruik 😉

Dus:       Hoelang en hoeveel denk je dat jouw toestel non-stop zal moet functioneren?

 

Frequentie?

Tweemaal per jaar? Op een zondagmiddag in de lente en dan nog eens in de nazomer?

Of heb je toch meerdere vijvers te onderhouden? Ben je een tuinman die bij meerdere klanten het onderhoud moet doen?

Duurtijd?

Zo’n 2-4 uur gebruik en dan tijd voor een bakkie koffie? Motor en pompen een paar uur laten afkoelen.

Of werkt het toestel 7-8 uur per dag, meerdere dagen per week? En dat ook tijdens de koudere maanden wanneer klassieke plastiek bros wordt en breekt?

2             Continue afvoer van vuilvracht of gesloten kamer?

                Hier is de werkomgeving deels bepalend voor wat je zoekt.

 

Er zijn vijverslibzuigers die het water met slib continue wegpompen. Meestal hebben deze toestellen twee pompen. Eén vacuum pomp/turbine om het water op te zuigen, en één vuilwaterpomp om het slib en slurrie weg te pompen.

Toestellen met één kamer werken tot die kamer vol is en moeten dan geledigd worden. Deze toestellen  beschikken vaak alleen maar over één pomp, een vacuum-turbine, die aanzuigt en waarna de vuilvracht in het reservoir valt. Let op, er is hier soms ook een afvoer voorzien, die met een slang het vuil water passief (dus enkel ‘bergaf’) kan laten weglopen. Dit is niet hetzelfde als continue verpompen.

Waarheen?

Een toestel met volcontinue afvoer moet het vuil natuurlijk ergens heen kunnen pompen? Een bredere border, gracht of riool? Geen probleem. Kies maar uit. Check altijd eerst het bereik van de afvoerslang.

Maar wat dan met een appartement met dakvijver? De dakgoot is NOOIT het geijkte afvoerpunt voor slib!!!  En het riool is niet echt direct binnen bereik. Het buizenstelsel op de hogere verdiepingen is overigens niet voorzien op een zware vuilvracht met bladafval.

Soms kun je dus nergens heen met het vuil en moet je het eerst verzamelen. Dan kan een gesloten reservoir best handig zijn. Je moet dan natuurlijk wel die ‘volle tank’ verslepen. Een 100 liter tank betekent 100 kg water plus slib plus toestel aan gewicht!!

Een handige tussenoplossing is een gesloten opvang kuip die vb aan de afvoerslang gekoppeld kan worden of die als voorbezinker dienst doet.

Vragen bij een nieuwe vijver aanleg:  Waar kan ik straks heen met mijn vuilvracht (slurrie van slib en bladeren)? Hoeveel trappen moet ik doen met een volle tank? Of kies ik een toestel dat beide functies heeft? 😉

3             Volume en debiet

 Hoe groot is de vijver? Of zwemvijver? Of bio-zwembad?

 

Een kleine vijver van pakweg 10.000 liter vraagt natuurlijk geen toestel dat 40.000 L/uur wegtrekt. Tenzij je de hele vijver wil leeghalen. Het is dus belangrijk geen te zware pompen te voorzien als je een bescheiden vijvertje hebt. Anderzijds is een te licht toestel niet geschikt om slib en grind van grotere dieptes op te pompen.

 • Voor kleinere waterpartijen en zwembaden (tot 40M³) volstaat een aanzuigpomp van 5-10 m³ veelal.
  • Let wel; de effectieve prestatie ligt lager dan het nominaal vermogen. Dit komt doordat er allerhande weerstanden overwonnen moeten worden tijdens het werk, zoals waterdiepte, slib substantie, afvoerhoogte etc. Vergewis u er dus van dat het toestel niet enkel ‘op papier presteert’.
 • Grotere waterpartijen vragen uiteraard zwaardere pompen. Ook omdat er meestal grotere diameters van slangen gebruikt worden (50/63/75). Hier mag je direct boven de 10m³/uur mikken.

Hou er verder ook rekening mee dat er intussen toestellen bestaan die regelbare debieten hebben. Zeker voor professioneel onderhoud van diverse formaten vijvers is dit nuttig.

4             Hergebruik van water!

Wil je het water hergebruiken?

 

Ten eerste is het niet altijd nodig om een waterpartij elk jaar volledig leeg te pompen. Het volstaat vaak om de bodem en hoeken goed te reinigen. Eens een extra ‘klein onderhoud’ halverwege het seizoen doet al vaak wonderen.

Let op!: Voor veel installaties in onze contreien is zomaar leegpompen ten stelligste af te raden. Wij hebben bij ons vaak te maken met stuwend grondwater!!!! Eén kubieke meter water is 1000 liter, en weegt dus 1000 kg. Een zwembad van 4 m x 8 m x 1.4 m drukt zo’n 45 ton grondwater weg. Neem dat weg en het grondwater heeft vrij spel! Vraag altijd raad bij uw installateur, want voor je het weet steekt het  grondwater uw vijverfolie of zelfs de volledige kuip de grond uit.

Het tweede aspect betreft de vuilvracht. Vervuild water of slib kan niet gerecycleerd worden zonder grondige zuivering. Zuiver slib, ofte bagger, voer je eigenlijk beter af. Pomp ook vervuild water niet zomaar terug in de vijver. Anders breng je gewoonweg alle vuil in beweging. Dat neemt dan massaal zuurstof op uit het water met alle gevolgen van dien. Met al die nutriënten in circulatie is verder een algen bloei quasi onvermijdelijk.

Voorzie de nodige voorfilters en/of correcte nabehandeling aangepast aan de vuilvracht die je verwacht. Zo niet dan moet je vuil water en slib volledig wegpompen naar het riool.

Welke vuilvracht heb ik in mijn vijver of zwembad?

 • Als het gewoon wat herfstbladeren zijn die je wegzuigt voor ze verteerd zijn, dan kan een bladzeef of afvangnet al volstaan. Goede toestellen hebben meestal al een bladnetje zitten bij de accessoires. Een bijkomende voorfilter is nog handiger tijdens de werkzaamheden. Die helpt verder ook de pompen te beschermen tegen dichtslibben, vastdraaien met planten vezels of schade door steentjes en kiezel.
 • Heb je echter te maken met verteerd bladmateriaal (na de winter) en een wat dikkere laag slib dan moet je het water gan behandelen voor hergebruik. Er bestaan verschillende nabehandelingssystemen die je hiervoor kan aanwenden. Zorg ervoor dat je een vijvertoestel kiest dat compatibel is met deze bijkomende apparatuur. Kies voor toestellen met universele diameters en aansluitingen. Vermijdt merken die ‘hun eigen maatvoering’ hebben.

Ook als je nu nog niet zeker bent dat je deze apparatuur nodig zal hebben, overweeg dan alleszins als je die mogelijkheid wil voorzien.

Nabehandeling?

Er zijn hierin flink wat mogelijkheden die we echter in dit artikel niet allemaal in detail kunnen behandelen.

Echter een korte lijst geeft ons het volgende: filterzakken van verschillende en opeenvolgende gaaswijdtes, bezinkingskuipen, mechanische zeefbochten, rollende vliesfilters, roterende drumfilters of gesloten drukfilters met cartouches.

Eén van de meest verregaande installaties die wij kennen is de ‘Teichmax sequentie’. Dit is eigenlijk een mobiel zuiveringsstation dat vervuild water tot 20 micron zuivert en daarna terugstort. Dit is een zeer performant systeem dat zelfs kan ingezet worden als alternatief op dure baggerwerken of slibverwijdering.

Voor particulier gebruik volstaat echter meestal een combinatie van een goede voorfilter, daarna een gaaszak of beter nog, een degelijke zeefbochtfilter.

5             Veelzijdigheid van het toestel!

Welke andere toepassingen verwacht ik van mijn vijverstofzuiger?

Je hebt intussen wel al aangevoeld dat er toestellen bestaan die eenkennig zijn, maar er zijn ook toestellen die zeer veelzijdig zijn.

Veelzijdigheid slaat natuurlijk eerst op de mogelijkheid tot afregelen tijdens gebruik, flexibiliteit van hulpstukken en compatibiliteit met andere apparaten.

Maar je kan verder ook rekening houden met ander gebruik van het toestel. Je kan dus een toestel selecterend dat geschikt is voor meerdere toepassingen.

A             Sommige toestellen zijn zowel geschikt als vijverslibzuiger EN als waterstofzuiger voor in de woning of op de werf. Soms moet je een vloer droogzuigen, of een werfput leegtrekken. Zeker als het een dunne waterlaag is (< 1-2 cm) kan een dompelpomp hier moeilijk mee overweg. Een waterstofzuiger is dan ideaal. Toestellen die voor dubbel gebruikt geschikt zijn worden zo gebouwd dat ze geen grote watercirculatie nodig hebben om koel te blijven. Let op: niet alle slibzuigers kunnen dit aan, ze kunnen verhitten en verbranden!!!

B             We wensen het niemand toe maar overstromingen komen frequenter voor dan vroeger. En er kan ook gewoon water in de kelder staan door noodweer of insijpeling.

Dan is een degelijke waterzuiger die veilig kan ingezet worden een levensredder. Verzekeringsmaatschappijen dekken bij overstroming lang niet alle waterschade. Schadebeperking is doorgaans de boodschap. Door snel te kunnen ingrijpen beperk je de schade aan de woning en inboedel. Je vermijdt ook dat de ingespoelde vuilvracht zich overal in vastkoekt. Hoe korter de tijd dat alles in het water staat hoe kleiner de kans op permanente schade.

Zo’n polyvalent toestel moet vanop 2-2.5 meter diepte kunnen aanzuigen EN 1-1.5 meter in de hoogte kunnen pompen EN dan nog eens verder naar buiten.

Liefst is er nog de mogelijkheid tot aansluiten van verlengslangen (> 8 + 10 m).

Veiligheid!! Let op met elektrische apparaten tijdens een overstroming. Diverse professionele toestellen zijn voorzien van een ingebouwd zekeringsblok. Dit vind je niet zo snel bij lichtere particuliere toestellen.

C             Wil je als professional een echte allrounder hebben? Moet dat ene toestel zowel zwemvijvers als koi-vijvers aankunnen, maar ook technische ruimtes droog zuigen, en al eens een ondergelopen kelder? Moet het zelfs zandfilters van een zwembad kunnen leegzuigen? Of een betonput/zwembad leegpompen vooraleer er de PVC- of EPDM folie in te kunnen plaatsen?

Dat kan. Er zijn wel degelijk een aantal toestellen op de markt die dit perfect aan kunnen. Zaak is om dit op voorhand goed in kaart te brengen.

D             De keuze criteria voor toestellen betreffen verder nog het gewicht, mobiliteit en volume van het toestel en toebehoren (slangen, koppen, voorfilters). Staan er degelijke wielen onder? Past dat ding wel in een ‘Berlingo’ of enkel maar in de ‘Sprinter’? Krijgen we die volgeladen nog de trap op en af? De praktische kant dus van het frequent vervoer van een professioneel toestel. Deze aspecten wegen wat minder door voor particulier gebruik.

Extra beslissing: Het budget!

 Tja, dat is uiteraard ook een belangrijke vraag. Hoeveel wil je hieraan uitgeven?

 

Het 6e criterium is uiteraard het budget. Nu je nagedacht (en besloten?) hebt wat voor soort toestel je precies nodig hebt, moet we eens naar het budget kijken. Wat is voor jou de perfecte kosten-baten balans?

 

 • Wat is jouw pakket aan gewenste functionaliteit jou waard?
  • Maak je een compromis of ga je voor degelijkheid en zekerheid.
 • Wat is de beste prijs op de markt die bij jouw wensenpakket hoort!
  • De goedkoopste is niet altijd beterkoop! Levensverwachting!!!
 • Wie biedt mij dit toestel aan?
  • Is het een professional die weet waar het over gaat?
  • Of een discounter, die verder ook in frigo’s, laptops en pampers doet?
  • Krijg ik technische toelichting, opleiding, adviezen? Is het een 1 merk winkel, of wordt de keuze afgestemd op mijn noden, ongeacht het merk?
 • Welke ondersteuning en adviezen kan ik na de aankoop nog krijgen?
  • Is er een helpdesk? In België?
  • Kan ik er terecht met andere zwemvijver of zwembad vragen?
  • Is er een professionele herstellingsdienst? Zijn er wisselstukken?

Conclusie

Vijf vragen en het budget !

Daarmee denken wij dat je al wat meer gewapend bent in jouw zoektocht naar de (bijna) ideale vijverstofzuiger voor jouw waterpartij.

Hiermee zijn de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht. Het je nog een extra vraag of opmerking over vijverslibzuigers?

Stuur ons dan gerust een mailtje.

Succes met de jacht 😉

Wil je meer lezen over duurzaam onderhoud van waterpartijen. Lees dan ook ons artikel over lenteonderhoud van de vijver.