Kalibratie Verificatie Vloeistof Fotometers eXact®

42,00126,00 Incl. btw/tva/vat

Kalibratie Verificatie oplossingen in ampules

Geschikt voor de eXact Micro20 digitale fotometers

Test meetbereik en golflengtes

525 en 628 nm testen mogelijk

Handig in gebruik

Description

Digitale fotometers, ook wel bekend als spectrometers of colorimeters, worden gebruikt om de intensiteit of kleur van licht te meten. In dit geval gaat het over de verstoring in turbiditeit of de verandering van kleur in het water staal dat we testen. Kalibratie is een cruciale stap bij het gebruik van deze instrumenten om nauwkeurige metingen te garanderen. Vanzelfsprekend zijn deze meters reeds gekalibreerd bij levering. Maar aangezien verschillende factoren een kalibratie kunnen verstoren, is het nodig om dit op regelmatige basis te controleren. Daarvoor gebruik je deze kalibratie verificatie vloeistof fotometers eXact.

Belang van Kalibratie Digitale Fotometers Waterwaarden

Voor correcte metingen van jouw waterparameters, met laboratorium accurate resultaten is kalibratie cruciaal. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de kalibratie van digitale fotometers:

  1. Referentiestandaarden en kalibratieprocedures: Kalibratie vereist het gebruik van referentiestandaarden met bekende eigenschappen, zoals lichtintensiteit of kleur. Deze standaarden dienen als vergelijkingspunten voor de metingen van de fotometer. De meeste fabrikanten bouwen een kalibratie optie in, waarbij je de fotometer op een nulstand inzet. Daarna kan je gaan kalibreren met bekende standaarden over het relevante meetbereik. Na de initiële kalibratie moeten digitale fotometers periodiek opnieuw worden gekalibreerd om de nauwkeurigheid te behouden.
  2. Spectrale responsiviteit: Digitale fotometers hebben een specifieke spectrale responsiviteit, wat betekent dat ze verschillende golflengten van licht anders waarnemen. Bij onze digitale fotometers waterwaarden Micro20 van het merk eXact is dit 525 nm EN 628 nm. Een dubbele kalibratie dus, voor extra nauwkeurige metingen met deze specifieke golflengten.

Naast deze aspecten hebben ook omgevingsinvloeden – zoals grote schommelingen in temperatuur of vochtigheid – een invloed op de prestatie van het toestel.

Ook traceerbaarheid voor wetenschappelijke of industriële toepassingen is van belang. Zo zijn jouw kalibratie en meetresultaten traceerbaar bruikbaar volgens internationaal erkende standaarden. Dit zit bij onze producten ingebouwd, zodat je vlot alles zelf kan bijhouden – en vergelijken met de vorige resultaten.

Voel je dat jouw metingen beginnen te schommelen? Oefen dan een kalibratie verificatie vloeistof fotometers test uit! Er bestaan 3 opties binnen ons gamma:

ReadySnap 1 – Kalibratie Verificatie Vloeistof Fotometers

Doos met 10 glazen ampullen van 10 ml standaard voor verificatie van het eXact® testsysteem (meter, reagens en operator); voor het verifiëren van TA, pH, PO4, CA, TH, CH, CU, CY, Mn, AL, CR, F, SO4, TDS, Metalen en NO3.

Standaard test voor afmetingen van de waarden voor specifieke waarden, ter vergelijking met de tabel op het pamflet. Indien de waarden ok zijn, dan hoef je niks te doen. Als ze op de boord rand zitten, de test opnieuw uitvoeren na het lezen van de handleiding van de eXact Micro20.

ReadySnap 3 – Kalibratie Spectrum Fotometer 525 nm

Voor het verifiëren van de spectrum kalibratie van de 525 nm fotometer – Verpakking van 10 glazen ampullen met 10 ml.

Deze ReadySnap 3 kalibratie verificatie is een gekleurde oplossing die een vooraf bepaalde analysewaarde simuleert om de werkconditie van uw eXact fotometer (525 nm) te verifiëren.

ReadySnap 4 – Kalibratie Verificatie Vloeistof Fotometers Spectrum 628 nm

Ter verificatie van de kalibratie van de 628 nm golflengte bij onze eXact Micro 20 fotometer – Verpakking van 10 glazen ampullen met 10 ml

Ook deze ReadySnap 4 kalibratie verificatie is een gekleurde oplossing die een vooraf bepaalde analysewaarde simuleert, om de werkconditie van uw eXact fotometer met golflengte 628 nm te controleren.

U kunt deze ReadySnap3 en ReadySnap4 vloeistoffen gebruiken om te controleren of uw fotometers goed werken. Als u acceptabele resultaten krijgt, zoals gespecificeerd in uw eXact fotometerhandleiding, dan kunt u erop vertrouwen dat de fotometer correct gekalibreerd is en dat u de tests accuraat uitvoert. Deze oplossingen worden gebruikt in een eenvoudige procedure van 3 stappen: openen, vullen en testen.

Let Op: Als u zich nog steeds zorgen maakt over uw resultaten, vergeet dan niet de testprocedure in de handleiding te controleren en de cel en de batterijen te controleren.

Kalibratie Verificatie Vloeistof Fotometers Dubbele Golflengte

Het verschil tussen kalibratie bij 525 nm en 628 nm heeft te maken met de golflengte van het licht waarop de fotometer is gekalibreerd. Golflengte is een maat voor de grootte van lichtgolven en wordt gemeten in nanometers (nm).

  1. Kalibratie bij 525 nm: Dit betekent dat de fotometer is afgestemd op licht met een golflengte van 525 nm. Dit kan specifiek zijn voor bepaalde toepassingen waarbij de eigenschappen van licht bij deze golflengte van belang zijn. Bijvoorbeeld, in biologische of chemische analyses kunnen bepaalde stoffen specifieke absorptie- of emissiepieken hebben rond 525 nm. Door de fotometer op deze golflengte te kalibreren, kan deze nauwkeuriger metingen uitvoeren voor dergelijke analyses.
  2. Kalibratie bij 628 nm: In dit geval is de fotometer afgestemd op licht met een golflengte van 628 nm. Net als bij 525 nm kan dit relevant zijn voor specifieke toepassingen waarbij het licht in dit deel van het spectrum belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de fotografie of kleurmetingen waarin licht met deze golflengte specifieke kleuren beter kan weergeven of meten.

Over het algemeen zal de keuze voor kalibratie bij een specifieke golflengte afhangen van de vereisten van de toepassing. Sommige toepassingen vereisen misschien een breder spectrum van golflengten, terwijl andere zich specifiek richten op een smal golflengtebereik vanwege de eigenschappen van het licht of de te meten stoffen.

Bij de duurzame waterbehandeling opdrachten van Navicula BV gebruiken we deze eXact digitale fotometers dagelijks. Aangezien we de wetenschappelijke informatie hierbij bekomen moeten rapporteren en doorgeven aan de lokale overheden, is kalibratie verificatie voor ons van cruciaal belang.

Additional information

Type Kalibratie

Kalibratie Chemise Elementen – ReadySnap 1, Kalibratie golflengte 525 nm – ReadySnap 3, Kalibratie golflengte 628 nm – ReadySnap 4, Alle 3 de opties samen

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

You may also like…