Waterplanten

Waterplanten:

De onderschatte schoonheden voor de zwemvijver

Waterplanten zijn anders gebouwd dan landplanten. Daardoor kunnen ze onder vochtige, natte omstandigheden overleven. Sommige kunnen zelfs permanent onder water leven.

Onder waterplanten verstaat men een veelheid aan groepen: moerasplanten, waterlelies, onderwaterplanten, vochtminnende planten,… Afhankelijk van de lokatie en de waterpartij kun je een groene jungle bouwen of een voortdurend bloeiende vochtige bloemenweide.

Om een mooie waterpartij met waterplanten te bouwen is goede kennis van waterplanten essentieel. Wij werken daarom voortdurend aan de verdere uitbouw van onze kennis. Onze projecten worden daarom altijd bijgestaan doo botanici en tuinontwerpers met specialisatie in water en waterplanten.

Showing the single result