Irrigatie Watertuinen

Binnen het concept van irrigatie watertuinen gaan we wat dieper in op het concept watervoorziening. Of je nu een klein tuintje hebt met vijvertje of een grote zwemvijver met aanliggende oeverzone, plantenfilter of natte border; de beplanting verdient zeker aandacht.

Water retentie in de bodem is hierbij cruciaal. Naast de flora grijpen we hier ook de kans om te zorgen voor het dierenleven romdom de vijver. Zo zorgen we voor een grotere invloed op de natuurlijke ecologie in en rondom jouw vijver en watertuin.

Moerasgedeeltes en plantenfilters hebben normaliter geen nood aan irrigatie. Maar dat is niet altijd het geval voor oeverzones in moerasgedeeltes of aanliggende natte borders.

Voor de irrigatie van watertuinen richten we ons op duurzame en makkelijke oplossingen. Het concept van de olla bestaat al eeuwen en vindt alsmaar meer toegang in de Europese markt.

Deze poreuse keramieken vazen graaf je – afhankelijk van hun beoogde toepassing – geheel of ten dele in. We bieden ook bijendrinkplaatsen ollas aan die je gewoon bovengronds laat staan, zodat de bijtjes er vlot en gretig gebruik van kunnen maken.

Showing all 2 results