Toebehoren Watertuinen

Binnen de vijverzone vind je vaak ook een watertuin. Met vegetatie rondom die ofwel deel uit maakt van een watertuin, plantenfilter, beekloopfilter, oeverzone, moeras of natte border. In deze categorie vind je dan ook heel wat toebehoren watertuinen terug.

Hierdoor zorgen we voor een uitbreiding van de vochtige zone binnen het ecologisch systeem dat jouw tuin is, hetgeen de natuurlijke balans ten goede komt.

Binnen plantenfilters en moeraszones is irrigatie niet zozeer van belang, maar bij beekloopfilters oeverzones en aanliggende natte borders is dit anders.

Ook andere accessoires voor de watertuin die de ecologie ondersteunen horen hier thuis. Naarmate we doorgroeien denken we aan insektenhotels en zelfs vogelkastjes, voederplaatsen voor aquatische dieren, trapjes om egels en andere dieren uit het water te laten klimmen, etc. Zo zie je maar, toebehoren watertuinen dekt een heel wat bredere lading dan initieel gedacht.