Privacyverklaring (beknopte versie)

 

Uw persoonsgegevens worden door Navicula Bvba; Contact: Koen Vanhoutte; +32 485 611406 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop bij Navicula Bvba & de website Professionele-vijverstofzuiger.com en voor direct marketing  en om u nieuwe producten, acties, evenementen of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op koen.vanhoutte@usa.net Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op de website: www.Professionele-vijverstofzuiger.com

Navicula bvba doet eveneens zaken via de onderstaande facebookpagina’s waar eveneens volgens deze privacy verklaring gehandeld wordt.

https://www.facebook.com/VIJVERSTOFZUIGER/

https://www.facebook.com/Rainfresher-1064305620267839/

https://www.facebook.com/naviculapoolandpond/

 

Persoonsgegevens ons toegekomen via andere social media waar Navicula de eindbeheerder van is worden eveneens volgens deze privacy verklaring verwerkt.

 

Uitgebreide privacyverklaring (format UNIZO-model):

 

 

 

Navicula bvba (Naviculagroup / WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Koen Vanhoutte op https://professionele-vijverstofzuiger.com/contact/ en koen.vanhoutte@usa.net.

 

Verwerkingsdoeleinden

 

Navicula bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Bij profilering noteren we in welke goederen u meer of minder interesse vertoonde, vb onderhoudsproducten, waterplanten of vijverapparatuur. Eventueel nuttige opmerkingen of mooie uitdrukkingen  worden ook genoteerd.

 

Voor een quote of testimonial, vb op de website, vragen we altijd toestemming.

 

 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Navicula verbonden zijn of met enige andere partner van Navicula

 

Navicula bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

 

Voor direct marketing doeleinden zullen uw gegevens niet langer dan 12 maand bewaard worden, behoudens u expliciet toestemming geeft om deze langer te gebruiken.

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

 

Direct marketing

 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 

 

Algemene privacy verklaring

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM respecteert je privacy en persoonlijke informatie. Hieronder vind je welke soorten persoonlijke informatie WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  van je ontvangt wanneer je de site bezoekt en hoe die bewaard wordt. Deze regels gelden evenzeer voor Navicula bvba als Koen Vanhoutte persoonlijk.

 

Iedereen haat spam en ongewenste reclames. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  verkoopt nooit persoonlijke informatie door aan derden en gebruik deze informatie nooit voor illegale praktijken.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

Log files

 

Zoals de meeste andere websites, verzamelt WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  data in log files. Deze informatie bestaat uit je IP (internet protocol) adres, ISP (internet service provider), de browser die je gebruikt om de site mee te bezoeken (zoals Yahoo, Internet Explorer of Firefox), de datum waarop je WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  bezoekt en welke pagina’s je bezoekt.

 

 

 

Cookies en web beacons

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je persoonlijke voorkeuren wanneer je deze site bezoekt. Cookies kun je altijd uit je browser verwijderen.

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  kan ook gebruik maken van derde advertentiebedrijven om je advertenties te tonen wanneer je deze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken over je bezoek aan deze en andere websites om je advertenties te brengen over goederen en services die je zouden kunnen interesseren. Deze informatieverzameling wordt voornamelijk gebruikt voor geo-targeting (om inwoners van Amsterdam restaurants uit Amsterdam te tonen, of om de een juiste Shipping cost te berekenen, bijvoorbeeld) of om advertenties te tonen gebaseerd op welke sites je regelmatig bezoekt. Je kan ervoor kiezen deze cookies of cookies van derde partijen uit te schakelen in je eigen browser settings, of door je instelling aan te passen in programma’s zoals Norton Internet Security/Avira/Advanced SystemCare. Let erop dat het uitschakelen van cookies mogelijk een invloed kan hebben op de manier waarop je WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  en andere websites kan bezoeken.

 

Shipping cost kan altijd berekend worden door het opgeven van je thuisadres-leveringsadres.

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM heeft geen controle over of toegang tot cookies geplaatst en gebruikt door derde partijen. Voor informatie over het cookiegebruik van derde partijen, dien je de website en privacy policy van deze derde partijen te consulteren. De privacy policy van WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  geldt niet voor hen.

 

 

 

E-mailadressen en persoonlijke informatie

 

Om ‘comments’ op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  te kunnen plaatsen, is het nodig je contactinformatie (naam en e-mailadres) in te vullen. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  zal deze informatie nooit weggeven of verkopen.

 

Indien je er zelf voor kiest persoonlijke informatie te delen via de comments, weet dan dat deze informatie publiek zichtbaar, verzameld kan worden door derden buiten onze controle  om en kan resulteren in ongevraagde e-mails van die derden. Zulke activiteiten liggen buiten de controle van WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM .

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  bevat links naar andere websites. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze andere websites.

 

 

 

Wijzigingen aan de privacy policy

 

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  heeft het recht deze privacy policy op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaand bericht. Wijzigingen zullen onmiddellijk zichtbaar zijn op deze pagina.

 HTTPS

Onze website werken met HTTPS, secure HTTP. Voor meer info over https: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS