WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  werkt regelmatig samen met toerismebureaus, nationale diensten voor toerisme en ontwikkeling, milieu-organisaties en andere reis- of regio-gerelateerde bedrijven en instellingen om verslag uit te brengen over vijver- en water gerelateerde onderwerpen, producten, of bestemmingen maar ook activiteiten en streekgebonden producten die in het ‘verhaal passen’. Soms ontvangt WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM, via Navicula BVBA, daar een compensatie of onkostenvergoeding voor. Die kan de vorm aannemen van overnachting, producten, brandstofvergoeding, geld, activiteiten, begeleiding ter plaatse, grafische vormgeving, …

Wij werken regelmatig samen met bedrijven om bepaalde artikelen en producten te evalueren in het licht van onze ervaring en deskundigheid. Deze toestellen en producten worden enerzijds in kaart gebracht op basis van de aan ons verstrekte technische en commerciële informatie. Deze informatie wordt ons in goed vertrouwen overgemaakt en wij veronderstellen dat deze correct en accuraat is. Wij kunnen echter niet instaan voor gebeurlijke onvolledige of gewijzigde informatie. Wij streven er altijd naar om onze informatie relevant en up to date te houden. Anderzijds rapporteren wij onze praktische ondervinding met bepaalde toestellen altijd afzonderlijk en ondubbelzinnig. Wanneer er van een toestel melding wordt gemaakt zonder onze eigen ervaring, dan wordt dit expliciet meegedeeld.

Voor de verkoop van toestellen door derden verwijzen wij naar de desbetreffende relevante verkoopseenheid andere dan NAVICULA BVBA; vb een lokale dealer of webwinkel, al dan niet via affiliate links vb Amazon. Enkel toestellen die wij in eigen beheer verdelen worden rechtstreeks in onze webwinkel (waterwinkel!) aangeboden en commercieel afgehandeld door NAVICULA BVBA.

Weet wel dat wij altijd zelf blijven beslissen wat en hoe we rapporteren, waarover we schrijven en wat wij rechtstreeks in de webwinkel aanbieden. We werken enkel samen met bedrijven en organisaties die begrijpen en respecteren dat we enkel een eerlijke mening kunnen delen op deze blog/website. We doen geen zaken met bedrijven die niet dezelfde ethische normen en waarden delen.

Jouw vertrouwen in WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  is meer waard dan geld of gesponsorde activiteiten.