Toxische blauwalgen halen wereldwijd het nieuws

 Giftige blauwalgen halen het nieuws wereldwijd. Dat is geen goede zaak want het betreft meestal giftige algen. Die vormen een ernstig gevaar voor mens en dier. Er zijn gelukkig manieren om dit probleem relatief eenvoudig aan te pakken. Met drijvende planteneilanden. Tijd om in actie te komen.

Wat is er aan de hand?

De reden is een massale bloei van Blauwalgen, of Cyanbacteria, die als een giftige laag op het water drijft. Deze produceren giftige toxines (o.a. microcystine) die ernstige gezondheidsrisico’s inhouden bij contact. Zelfs inademen van opspattend water (aërosols) is gevaarlijk, dus afstand houden is zeker geboden.

Dit is lang niet de eerste keer dat open water recreatie gebieden door algenbloeien gesloten moeten worden. Maar met de uitzonderlijke aanhoudende droogte en een drietal hittegolven dit jaar was het zeker raak. Daarnaast komen deze bloeien ook in andere seizoenen voor. We zijn er dus niet met zekerheid van af omdat de herfst eraan komt.

 

Recreatieverbod:

Blaarmeersen

Giftige blauwalgen in Blaarmeersen te Gent!

Op talrijke plaatsen zorgt dat voor zowel recreatieve als economische schade.

 

In Vlaanderen horen we bijna om de andere week wel een bericht over toxische blauwalgen. Vijvers, rivieren of kanalen worden afgesloten voor recreatie en algemene toegang om de bevolking te beschermen.

Op de site van VMM vind je meer info over zwemwaterkwaliteit van erkende zwemvijvers.

Is dit uitzonderlijk?

Jammer genoeg niet. Op tal van plaatsen werden dit jaar recreatie- en captatie verboden afgekondigd. Dit gebeurt jaarlijks keer op keer opnieuw.

Sluiting van De Plas in Rotselaer: meer info

Annulering van de Vlottenrace in Brecht: meer info

Verbod op water oppompen voor landbouw! In het Albertkanaal: meer info

Op talrijke plaatsen zorgt dat voor zowel recreatieve als economische schade.

Met soms flink wat gemor in de ‘rangen’, zoals bij het sluiten van de Blaarmeersen tijdens de hittegolf in Augustus. Begrijpelijk dat men verkoeling wil zoeken, en het verbod aan de laars wil lappen. Ook voor boeren die drinkwater of irrigatie water nodig hebben is dit zeer vervelend.

Maar blijf weg van een waterzone waar blauwalg in voorkomt. Ze zijn wel degelijk zeer gevaarlijk.

Gevaar voor mensen:MEER INFO

Gevaar voor dieren: MEER INFO

 

 

Hoe herken ik een blauwalgen bloei?

Wanneer je slijmerige drabgroene, blauwig groene of rossig bruine drijflagen bemerkt: afblijven!!! Meldt dit aan de gemeente, brandweer, opzichters, etc. Ga hier zelf niet op onderzoek uit en ga geen expertje spelen op basis van google. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn.

Als je vermoedt dat jij of je huisdieren ermee in contact gekomen zijn, grondig afspoelen met schoon water en met een arts / veearts contact opnemen. Laat dit over aan de professionals.

 

Niet alle blauwalgen kleuren blauw!

Giftige blauwalgen bloei in een drinkwater reservoir in België. Niet alleen droogte bedreigd ons drinkwater, ook de kwaliteit ervan kan volledig reservoirs ongeschikt maken. 

Keuze voor ecologische techniek!!!!

De drijvende planteneilanden vormen een efficiënte en economische oplossing om blauwalgen bloeien onder controle te krijgen. Je reduceert het overtollige fosfaat door plantengroei.

Doordat de nuttige microflora met blauwalg concurreert krijg je minder kans op giftige bloei. Het eiland werkt overigens verkoelend door beschaduwing.

En de plantenwortels pompen actief zuurstof naar de watermassa.

Ja, er zijn oplossingen.

maar een Quick fix?

Recent kwamen wij met ons bedrijf Navicula onverwacht in het VRT journaal terecht. Er kwam een kort interview over de plaatsing van onze drijvende planteneilanden. Deze werden in Ieper op de Majoorgracht geplaatst. Ieper is al jarenlang koploper wat betreft duurzaam en ecologisch beheer van waterpartijen. De resultaten zijn dan ook niet uitgebleven.

 

Veel gebeurt onder de eilanden!

De nuttige microflora en functionele algen concurreren met de blauwalg. Hieronder zie je de grote diversiteit aan microbiome dat de strijd voor ons aangaat.

Wetenschappelijke ecologische oplossing

Met 30 jaar ervaring in diverse types waterpartijen, waaronder ironisch genoeg algenkweek, beschikken wij over een efficiënte en duurzame aanpak van algenbloeien.

Dit is het resultaat van jarenlange wetenschappelijke experimenten en praktijktesten met onze partners met verschillende internationale teams. De aanpak bestaat een aantal relatief eenvoudige ingrepen.

Drijftil

Drijvende eilanden met waterplanten

Wat is een drijftil?

Een drijftil is een drijvende matrix structuur waarin functionele moeras- en waterplanten aangeplant worden.

Het eiland wordt eveneens ingezaaid met >10-tallen nuttige micro-organismes die de waterkwaliteit gaan verbeteren. De planten doorwortelen de matrix en lopen uit onder de mat door en helemaal in de watermassa.

Door hun natuurlijke processen gaan ze lucht via de wortels in de watermassa brengen EN voedingsstoffen uit het water opnemen in hun bladmassa.    

De redenering achter de methode is vrij evident eenmaal je het ziet.

Algenbloeien, toxisch of niet, ontstaan doordat het aquatische milieu uit evenwicht is. In een onevenwichtig milieu ontstaat er een ecologisch ‘lege ruimte’. En daar houdt de natuur niet van.

Algen zijn overal, efficiënt, vermenigvuldigen zeer snel en nemen een ‘lege of open ruimte’ direct in.

Global solution

Ook op andere plaatsen in de wereld waar blauwalgen een ernstig probleem vormen worden drijvende eilanden ingezet.

De basisoorzaak is ook daar typisch de overdaad aan nutriënten en hoge hitte met gepaard gaand zuurstoftekort.

Ongeacht het de locatie zijn drijvende planteneilanden een ideale oplossing.

“We can do this naturally. Nature is on our side. In fact, if we are willing to work with nature, we can fix our water again. We can have it back,”

Bruce Kania

Entrepreneur, Floating Island International

Hier lees je een citaat van Bruce Kania, oprichter van Floating Island International. Bruce is één van de pioniers in drijvende structuren in de USA. Een ondernemer die al decennia met deze technieken werkt.

Werken MET de natuur.

Zoals Bruce het zegt: er is een probleem, maar we hebben een oplossing. Als we bereid zijn om MET de natuur te werken, dan kunnen we dat probleem aanpakken.

Meer weten: neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Koen Vanhoutte

Realisatie van drijftillen te Ieper na slechts enkele jaren.

Meer informatie over drijftilfilters en drijvende eilanden.

Realisatie van drijftillen in diverse steden en dorpen wereldwijd.