Disclaimer

Alle content op www.professionele-vijverstofzuiger.com is copyright beschermd en mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van de auteur en eigenaar van deze website, namelijk Koenraad Vanhoutte. Koenraad Vanhoutte bezit alle rechten op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM.

Links

Sommige, maar zeker niet alle links op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM zijn affiliate links. Dat betekent dat wanneer je via een van deze links een aankoop doet, de firma Navicula BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koenraad Vanhoutte, een kleine commissie verdient die jou niets extra kost. Geld op deze manier verdiend wordt gebruikt om de werkingskosten van WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM te financieren. Sommige, maar niet alle, affiliate programma’s die gebruikt worden zijn ZANOX AG (o.m. CoolBlue, Trustbag) en Amazon.com/de/fr.

Als je hier vragen over hebt mag je me steeds contacteren. We verstrekken met plezier aanvullende informatie.

 

Reclame

Naast affiliate links kan je op WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  mogelijk ook reclame vinden van derden. WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  beveelt de producten en diensten in deze advertenties niet persoonlijk aan. De bedrijven achter deze advertenties zijn niet geaffilieerd met WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM .

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM  is niet aansprakelijk voor producten en services die aangekocht worden via derden of gesponsorde reclame.

 

Aansprakelijkheid

WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM en de eigenaar Koenraad Vanhoutte, en Navicula BVBA, met vaste vertegenwoordiger Koenraad Vanhoutte, zijn niet aansprakelijk voor producten die buiten WWW.PROFESSIONELE-VIJVERSTOFZUIGER.COM aangekocht worden.

Hoewel er veel tijd en moeite gestoken wordt in de opbouw van de content op deze website, sta ik niet garant voor de correctheid, compleetheid of geschiktheid van de informatie op deze website. Geen van bovenvermelde partijen, kan ook aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade geleden door het gebruik van de informatie op deze website.

Gebruik van toestellen. Elk gebruik van een toestel is onderhavig aan het volgen van de gebruiksaanwijzing, volledig na te lezen in de handleiding. De handleiding is beschikbaar in minstens 1 der drie officiële landstalen alsook in het Engels. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan schriftelijk contact met ons op en probeer geenszins verder te werken met het toestel. Bij wijziging of aanpassingen aan het toestel zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming komen alle garanties en vormen van aanspraak te vervallen.

Goed en veilig gebruik van apparatuur, materialen en producten, betreft altijd gebruik zoals dat de norm en regel is in België. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het correcte gebruik in eigen land te volgen. Dit geldt voor zowel particulieren als voor professionele klanten. Met name, maar niet beperkt tot, gebruik van elektrische toestellen, generatieve toestellen (vb ultrasone), apparatuur met bewegende delen of chemicaliën dienen conform de lokaal geldende wetten en normen gebruikt te worden. Niet conformiteit van een toestel of product in een land, andere dan België, valt niet onder de garantieregeling.

Professioneel gebruik. Gebruik van het toestel impliceert volledige verantwoordelijkheid ten laste van de professional die instaat voor het goed gebruik van het toestel. In geval van professioneel gebruik ligt de verantwoordelijkheid voor correct gebruik en verwerven van de nodige vergunningen voor openbare werken, verzekeringen, etc uitsluitend bij de aannemer, en  nooit bij Navicula of diens vaste vertegenwoordiger.

Elektriciteit. Wijzigingen aan eender welke elektrische voorziening en gebruik van elektrische apparatuur in en om zwem-facileiten zijn onderhavig aan de A.R.E.I. wetgeving (voor BELGIË). Voor gebruik in andere landen is het de verantwoordelijkheid van de professional om te voldoen aan de lokale – landelijke wetgevingen en regelgeving inzake goed gebruik. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de professional om hieraan te voldoen.

Ook zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door websites die naar deze website linken of het Internet in het algemeen.